Dřevo

Dřevo je přírodní materiál přizpůsobující se okolnímu prostředí. Suky, specifické kresby let a jiné podobné "vady" jsou přirozenou součástí a nejsou předmětem reklamace.